Xe jeep đổi mới

Người mua sắm có thể tiết kiệm 2.250 đô la đến gần 6.200 đô la trên chiếc Jeep Renegade 2019, tùy thuộc vào mức độ trang trí và khu vực.

Đó là khoảng 6 đến 21 phần trăm, tùy thuộc vào chi tiết cụ thể. Tài chính ở mức tiêu chuẩn thông qua FCA, và bạn có thể nhận thêm 500 đến 1.500 đô la trong hầu hết các trường hợp, tùy thuộc vào khu vực và trang trí.

Thay vì giảm giá tiền mặt, người mua sắm đáng tin cậy có thể nhận được tài chính không phần trăm trong 36 tháng cộng với 1.500 đến 3.500 đô la, tùy thuộc vào khu vực và trang trí. Các ví dụ đủ điều kiện nên có rất nhiều - như trong bài viết này, gần 80 phần trăm hàng tồn kho Renegade mới trên Cars.com là năm mẫu 2019 - nhưng các khoản giảm giá của Renegade mang cùng một sự cảnh báo như trên La bàn: Một số giảm giá lớn hơn được giới hạn ở một mảnh của hàng tồn kho đại lý.