La bàn xe jeep

Người mua hàng có thể tiết kiệm 2.000 đô la đến gần 5.300 đô la trên xe Jeep Compass 2019, tùy thuộc vào mức độ trang trí và khu vực. Đó là khoảng 5 đến 20 phần trăm, tùy thuộc vào chi tiết cụ thể.

Những người tài trợ với mức giá tiêu chuẩn thông qua công ty mẹ Fiat Chrysler Automenses của Jeep có thể nhận thêm 750 đô la đến 1.750 đô la trong hầu hết các trường hợp. Thay vào đó, người mua sắm đáng tin cậy có thể nhận được tài chính không phần trăm trong 36 tháng cộng với 2.750 đến 3.500 đô la, tùy thuộc vào khu vực và trang trí.

Bạn có thể phải mua sắm xung quanh cho những năm 2019, tuy nhiên. Theo văn bản này, chỉ khoảng một phần tư hàng tồn kho La bàn mới trên Cars.com vẫn là năm mô hình 2019. Một cảnh báo khác: Trong một số giảm giá mà chúng tôi quan sát thấy, Jeep giới hạn số tiền tối đa cho một phần hàng tồn kho của đại lý - thường chỉ từ 10 đến 20 phần trăm.

Nhưng trong những trường hợp như vậy, hàng tồn kho còn lại vẫn đủ điều kiện cho tất cả trừ $ 500 của toàn bộ giao dịch,